Nanda Klop

Nanda is al 60 jaar ervaringsdeskundig op het gebied van dyslexie en ze heeft meer dan 30 jaar ervaring als leerkracht en logopedist. Ze specialiseerde zich in de uitleg van de leestechniek aan iedereen die moeite heeft met lezen. De leeftijd of de intelligentie maakt voor haar niet uit. Ze leerde zowel super slimme als zwak-begaafde leerlingen lezen. En ze ontwikkelde daarvoor de VAKT-fun methodiek.

Ze werkte op verschillende scholen in het gewoon lager onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Daarnaast werkte ze in verschillende logopedische praktijken. Steeds meer leerkrachten en logopedisten wilden met de VAKT-fun methodiek gaan werken en vroegen haar om het VAKT-fun materiaal ook in hun praktijk en hun klas te mogen gebruiken. In 2006 nam Nanda daarom een jaar verlof om de VAKT-fun methodiek vorm te geven. In 2007 kwamen de VAKT-fun basismappen voor de klinkers en de medeklinkers uit en werden de VAKT-fun cursussen gestart voor leerkrachten en logopedisten. 

In 2011 richtte Nanda, samen met haar collega orthopedagoog, De Leesvlinder op in Leiden. Zij behandelen daar kinderen met ernstige dyslexie en organiseerden daarnaast ook VAKT-fun cursussen voor logopedisten en leerkrachten.

Uit de reacties van cursisten blijkt de VAKT-fun methodiek voor hen allemaal een Eye-opener te zijn. Met haar vrolijke, gestructureerde en heel praktische uitleg inspireert Nanda haar collega’s om het leren lezen op een volkomen logische en motiverende manier aan leerlingen uit te kunnen leggen.

In 2017 besloot Nanda te stoppen met het behandelen van leerlingen om zich volledig te kunnen richten op de overdracht van haar gespecialiseerde kennis. Ze geeft met veel plezier haar kennis en vaardigheden door aan iedereen die zich bezighoudt met leren lezen.